حضور ۱۲ شرکت خارجی در مناقصه ۶۳۰ واگن مترو برای تهران

حضور ۱۲ شرکت خارجی در مناقصه ۶۳۰ واگن مترو برای تهران

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آخرین وضعیت مناقصه ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو برای تهران و کلانشهرها را تشریح کرد . هیربد معصومی درباره آخرین وضعیت تأمین ۲۰۰۰ دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران و سایرکلانشهرها به انتشار اسناد مناقصه ۶۳۰ دستگاه واگن مترو برای متروی تهران اشاره کرد و گفت : اسناد مناقصه ۶۳۰ واگن مترو برای تهران را انتشار داده‌ایم […]

بیشتر نظر دادن