ترانزیت

از عمده ترین خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی ایساتیس راه پارس می باشد. این شرکت با بیش از 10 سال تجربه در زمینه حمل و نقل زمینی(ایران- خارج از کشور (ارائه دهنده بهترین خدمات ترانزیت کالا می باشد. کلیه وسایط نقلیه شرکت حمل و نقل نیل آسا دارای استاندارد است که این امر ضامن ایمنی و…

سلامت کالا و تسریع در حمل و نقل می باشد. کلیه وسایل حمل و نقل ما دارای بیمهCMR هستند که ما قادر به ارائه سرویس بدون اخز مجوز به کشور ثالث می نمایند. پرسنل شرکت حمل و نقل بین الملل ایساتیس راه پارس در هفت روز هفته و بیست و چهار ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستند و تسلط به قوانین بین المللی ترانزیت کالا و زبانهای زنده دنیا حمل و نقل کالای شما را تا رسیدن به مقصد ایمن میکند. حمل و نقل زمینی یا ترانزیت کالا را با ما تجربه کنید.