راه اندازی خط کشتیرانی بندر چابهار – بندر صحار در آینده نزدیک

راه اندازی خط کشتیرانی بندر چابهار – بندر صحار در آینده نزدیک

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان از موافقت خط کشتیرانی خرمشهر – بندر صحار عمان خبر داد و گفت : این خط کشتیرانی نهم دی‌ ماه به طوررسمی در بندرگاه خرمشهر فعال خواهد شد . محسن ضرابی گفت : پس از راه‌اندازی خط کشتیرانی بندرعباس ـ صحار ، با پیگیری‌ به عمل آمده از سوی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان راه اندازی خط […]

بیشتر نظر دادن