جزئیات انجام ۵۸۰۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد طی آبان ماه

جزئیات انجام ۵۸۰۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد طی آبان ماه

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد : در آبان ماه سال جاری ۱۶ شرکت هوایی در مجموع ۵هزار و ۸۲۳ پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام دادند که بیش از ۴۰ درصد آن با تاخیر همراه بوده است .

از ۵ هزار و ۸۲۳ پرواز در فرودگاه مهرآباد در آبان ماه سال جاری ، ۲ هزار و ۳۵۶ پرواز با تاخیر و ۳ هزار و ۴۶۶ پرواز به موقع انجام شده است .

بررسی آمارهای مربوط به تاخیر پروازهای ۱۶ شرکت هوایی از مهرآباد تهران نشان می‌دهد در این ماه ۵۱ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین زاگرس ، ۵۰ درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و ۴۹ درصد هواپیمایی آتا با تاخیر انجام شده است .

در این ماه ۴۷ درصد پروازهای هوایی شرکت کیش ایر ، ۴۶ درصد پروازهای هوایی شرکت نفت ایر ، ۴۴ درصد پروازهای ایران ایر و ۴۲ درصد شرکت تابان از مهرآباد با تاخیر بوده است .

آبان ماه، شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۵۷ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۷۴ پرواز آن به موقع و ۴۸۳ پرواز با تاخیر صورت گرفته است .

همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۶۶۹ مورد بود که ۵۰۹ پرواز آن به موقع و ۱۶۰ پرواز آن با تاخیر از مهرآباد انجام شده است .

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۵۴۴ پرواز را از مهرآباد انجام دهد که ۲۷۹ مورد آن به موقع و ۲۶۵ مورد آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۶۶۱ پرواز انجام داد که ۳۷۱ پرواز آن به موقع و ۲۹۰ مورد آن با تاخیر همراه بوده است .

در آبان ماه امسال شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۵۱۱ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۸۳ مورد آن به موقع و ۲۲۸ مورد آن با تاخیر بوده ضمن اینکه شرکت هوایی کاسپین در این ماه ۴۳۱ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۱۰ مورد آن به موقع و ۲۲۱ پرواز آن با تاخیر انجام شده است .

شرکت هوایی کیش ایر در این ماه در مجموع ۴۱۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۱۶ مورد آن به موقع و ۱۹۴ مورد آن با تاخیر بوده است . در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۴۵۷ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۳۳۹ مورد آن به موقع و ۱۱۸ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند .

هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۳۰۵ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۷۸ مورد آن به موقع و ۱۲۷ پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه ۲۶۹ پرواز انجام داد که ۱۹۵ مورد آن به موقع و ۷۴ مورد آن با تاخیر بوده است .

در آبان ماه امسال شرکت هوایی نفت ۱۶۶ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۸۹ مورد آن به موقع و ۷۷ پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی معراج نیز در این ماه از مهرآباد ۷۲ پرواز انجام داد که ۶۷ مورد آن به موقع و ۵ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است .

در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران ، در مجموع ۱۸۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۲۳مورد آن به موقع و ۵۷ پرواز آن با تاخیر انجام شده است .

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک در مجموع ۷۴ پرواز از مهرآباد داشت که ۵۰ مورد آن به موقع و ۲۴ مورد آن با تاخیر انجام شد ؛ از مجموع ۷۷ پرواز شرکت هوایی ساها، ۵۹ پرواز به موقع و ۱۴ پرواز با تاخیر انجام شد .

در این ماه شرکت هوایی پویا در مجموع توانست ۳۹ پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که ۲۴ پرواز آن به موقع انجام شده و در ۱۵ مورد دیگر با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.