ورود سومین قطار باری چین به ایران در هفته جاری

ورود سومین قطار باری چین به ایران در هفته جاری

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن از ورود سومین قطار باری چین به ایران خبر داد و گفت : طول مسیر از چین تا تهران ۱۰ هزار و ۲۹۷ کیلومتر است و انتظار داریم نظیر دیگر قطار‌های اعزام شده ، در مدت ۱۴ روز به تهران وارد شود . سید مصطفی داودی بیان کرد : در راستای سیاست‌های توسعه حمل و نقل ریلی و […]

بیشتر نظر دادن