تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل

تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی در نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ، راهسازی و صنایع وابسته نمایشگاهی برای پیوند و تعامل هرچه فزون‌تر میان بخش خصوصی و دولتی است . محمد نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت : صنعت جابه‌جایی و انتقال انسان و کالا یکی از دغدغه‌های مهم انسانی و از پیش‌نیازهای توسعه جهانی به شمار می‌رود . این […]

بیشتر نظر دادن