فعالیت ۲۰ واحد تولیدی در بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

فعالیت ۲۰ واحد تولیدی در بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در آیین تکریم و معارفه مدیریت بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت که هم اکنون ۲۰ واحد تولیدی در بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری فعال است و هزار و ۸۰۰ نفر نیز در این واحدها اشتغال دارند . مهندس راستاد با اشاره به اینکه دراین بندر بیش از هزار هکتار […]

بیشتر نظر دادن