تبدیل بندر بوشهر به دومین بندر کانتینری کشور با تکمیل جزیره نگین

تبدیل بندر بوشهر به دومین بندر کانتینری کشور با تکمیل جزیره نگین

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : با تکمیل جزیره نگین شاهد رسیدن ظرفیت کانتینری بندر بوشهر به بیش از ۶۰۰ هزار TEU خواهیم بود و بدین ترتیب بندر بوشهر دومین بندر کانتینری کشور پس از بندر شهید رجایی خواهد بود . محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره روند تکمیل جزیره نگین در بندر بوشهر ، گفت :‌ بنادر یکی از ظرفیت‌های مهم […]

بیشتر نظر دادن