راه اندازی سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل اسناد در گمرک

راه اندازی سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل اسناد در گمرک

سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل اسناد برای پیشگیری و اقدام قضایی راه اندازی شد .

کارگاه آموزشی سامانه اطلاعاتی جعل اسناد به عنوان یکی از زیر سامانه های قضایی با حضور دکتر علیرضا مقدسی معاون حقوقی و‌ نظارت گمرک ایران و فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته برگزار شد .

علیرضا مقدسی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در همایش آموزشی سامانه متمرکز آمار و جعل اسناد به رویکرد روشن گمرک در مبارزه با جعل اسناد اشاره کرد و گفت : گمرک ایران با توجه به قوانین و‌مقررات اهداف را تعیین و نقشه راهی را مشخص کرده است تا با راه اندازی سامانه جعل اسناد با وحدت رویه پیگیری از جعل اسناد پیشگیری و مبارزه شود . گمرک با توجه به شرح وظایف گسترده در گمرکات اجرایی با چالش های جعل آشنا هستند . با توجه به این شرح وظایف کوچکترین مغایرتی با شرح وظایف گمرک پیوند خورده است .

وی اسناد را به جنگلی شباهت داد و گفت : این جنگل از همان کاغذهای درختان جنگل ایجاد شده و حالا جنگلی را از اسناد برای ما ایجاد کرده است . این اسناد توسط سازمان های مجوز دهنده صادر می شود و گمرک باید مجری آن باشد . در همین حال سازمان ها و شرکتهای خدمات دهنده دیگری مانند شرکتهای حمل و نقل ، بانک ها و بیمه ها و… در این زنجیره هستند که باید اسناد صادره در حین تا بعد توسط گمرک مورد توجه قرار گیرد .

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران تشریح کرد : در گذشته اسناد کاغذی و قدیمی بود که با توجه به زمان خود قابل قبول بوده اما در حال حاضر اسناد الکترونیکی شده است و این موضوع باعث کاهش جعل اسناد شده است اما در مقابل رویکردهای کنترلی نیز می بایست دستخوش تغییر گردیده و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با جعل احتمالی در اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد . مقدسی با اشاره به اینکه در سایر واحدهای گمرک از سامانه استفاده میشود ، گفت : باید ادارات قضایی گمرک از سامانه ها بهره بیشتری ببرند .

با توجه به بازخوردهای فعالیتی گمرکات اجرایی و نتایج تلاش انجام شده که به مرکز مبارزه با جرایم ارایه شده است سامانه قضایی و سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل ایجاد و تکمیل شده است که بر اساس این سامانه مدیران گمرکات گزارشاتی را به دایره قضایی ارجاع می دهند . در این سامانه تبادل اطلاعات و اسناد انجام می شود که یکبار برای همیشه تکلیف خود را با اسناد روشن کنند . در بعضی گمرکات بعضا شاهد انبوهی از پرونده های راکد و‌نیمه راکد در بایگانی ها بودیم که همه ضد شفافیت بود ، که با الکترونیکی شدن اسناد کنترل به سهولت انجام می شود . اما در حال حاضر برخی اسناد ضمیمه به صورت اسکن دریافت می شود کنترل بیشتری صورت بگیرد که البته گام نهایی آن در دستور کار است اسناد و مدارک مستقیم از مبادی صادرکننده در سامانه جامع گمرکی بارگذاری شود .

مقدسی تاکید کرد : جعل اسناد پدیده نو ظهوری نیست اما متاسفانه جعل از بین نمی رود و در هر شیوه ای امکان جعل اسناد وجود دارد . سازمان جهانی گمرک سامانه ای از جمله سامانه مالکیت معنوی یا سامانه مبارزه با تقلب را معرفی کرده است اما یکی از دلایل تشکیل این کارگاه آشنایی مدیران حقوقی گمرکات با سامانه متمرکز آمار و اطلاعات جعل بود . در خصوص «جعل» بانک اطلاعاتی ایجاد شده تا در کنار سامانه قضایی وحدت رویه ای برای گزارش گیری و اقدام به موقع قضایی باشد . وی همچنین به کارشناسان حقوقی پیشنهاد کرد ؛ اگر نقطه نظراتی در خصوص بهبود سامانه جعل داشته باشند می توانند ارائه کنند .

برگرفته از: iranway.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.